Visie

Naar een toekomstbestendige maatschappij

Ik heb een grote interesse in het stimuleren van professionals, leiders en actieve bewoners om in actie te komen om duurzame, gezonde, toekomstbestendige oplossingen te starten. Naast technische oplossingen, geloof ik sterk in het werken aan gedragsverandering in een gebalanceerde manier van consumeren, eten, het gebruik van grondstoffen en het herstellen van ecosystemen. Gedragsverandering is nodig om naar een gebalanceerde manier van leven te komen waarbij de voor ons noodzakelijke natuurlijke ecosystemen behouden blijven. Technische oplossingen zie ik daarbij als een belangrijke aanvulling.

Mijn doel is om de transitie naar een toekomstbestendige maatschappij te versnellen, door slimme interactieve workshops te organiseren waarin deelnemers uit uiteenlopende achtergronden gezamenlijk tot  nieuwe ‘communities of practises’  komen, en hiermee nieuwe betere structuren te organiseren.

Behaviour Change

Met betrekking tot het stimuleren van duurzaam en gezond gedrag, maak ik gebruik van inzichten uit de evolutionaire psychologie, positieve psychologie en Sociale Marketing. Sociale Marketing gaat over het toepassen van commerciële marketingtechnieken voor sociaal wenselijk gedrag. French, Blair-Stevens 2006. Het is een van de weinige methodes die echt tot wenselijk gedrag heeft geleidt. Educatie is een belangrijke stap richting bewustzijn, maar dit is vaak niet voldoende om tot nieuw gedrag te komen. Stimulerende ‘nudges’, in de vorm van communicatie (gericht op specifieke overtuigingen, dromen of de huidige situatie van een persoon) en de inrichting van de fysieke omgeving, zijn noodzakelijk. Mensen zijn niet puur rationeel, emotie, persoonlijke drijfveren en verlangens en  maatschappelijke trends spelen een grote rol in de manier waarop mensen beslissingen maken.

Reclame is gebaseerd op inzichten uit de gedragspsychologie die consumenten stimuleert om een bepaald product te kopen, niet omdat iemand dat nodig heeft, maar omdat iemand dit om een emotionele reden wil hebben. Vaak is deze benadering meer effectief dan een bewustzijnscampagne gebaseerd op kennis.

Om mensen aan te zetten tot een duurzamere en gezondere leefstijl, is het nodig om een diepgaand begrip van de verschillende leefstijl behoeften, wensen en motivaties, rolmodellen en triggers te hebben.