Change management

Strategiesessies voor het stellen van doelen / visiecreatie

Focusgroepen en kwalitatief onderzoek om motivaties van mensen over specifieke thema’s te begrijpen

Uitvoeren van Sociale Marketing BenchMarks van bestaande campagnes/programma’s

Voorbeelden

Moderatie van jaarlijkse strategische meeting van Cityplot

Sociale Marketing Benchmark voor GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition

  • Hilda Akkermans Consultant & Changemaker